Stacja Pomocy im. Brata Gerarda - Rzymskokatolicka Parafia św. Wojciecha w Mrągowie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Stacja Pomocy im. Brata Gerarda

UDZIELANIE POMOCY
DLA OSÓB CHORYCH STARYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCHWTORKI I CZWARTKI w godz. 16.00 – 18.00Stacja Pomocy Brata Gerarda stanowi kontynuację działalności Stacji Socjalnej Johannitów w Mrągowie, która z dniem 31.03.2009 r. została zamknięta. Na mocy trójstronnego aktu powołania stacji (Parafia Rzymskokatolicka im. św. Wojciecha w Mrągowie – Johannici z Niemiec – Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Delegatura Warmińska w Klebarku Wielkim),  od dnia 01.04.2010 r.  dzięki współpracy z Gminą miasta Mrągowo i z Zarządem  Powiatu mrągowskiego rozpoczęto  realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Wszelkie związane z tym działania kierowane są do osób chorych, starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta Mrągowa, a także z powiatu mrągowskiego. System udzielania środowiskowej i instytucjonalnej pomocy i opieki świadczonej osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym jest w Mrągowie i w powiecie mrągowskim dość rozbudowany, to jednak nie jest on w stanie efektywnie zabezpieczać tychże osób. Konieczność realizowania przez Parafię Rzymsko-Katolicką św. Wojciecha w Mrągowie zadań pomocowych wyniknęła z braku w mrągowskim środowisku lokalnym organizacji pozarządowej, która mogłaby nieodpłatnie uzupełniać tego typu działalność rządowych instytucji pomocy społecznej i służby zdrowia. Bezpośrednio za działania odpowiedzialny jest Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Wojciecha w Mrągowie – ks. mgr Wiesław Świdziński, przy współpracy interdyscyplinarnie doświadczonych osób pielęgnujących i usprawniających oraz edukujących i wspierających terapeutycznie i socjalnie  osoby niepełnosprawne (pielęgniarki, pedagog terapeuta, pracownik socjalny, organizator pomocy społecznej), a także księgowej odpowiedzialnej za koordynację działań rozliczeniowo-finansowych zadań. Fakt ten przyczynia się do podnoszenia jakości życia osób wymagających pomocy.

 Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są poprzez:

a) działania o charakterze rehabilitacyjno-pielęgniarskim dla osób    niepełnosprawnych w otworzonym w tym celu w punkcie w parafii, a także bezpośrednio w domach osób wymagających  tego typu    wsparcia,

c) świadczenie usług pielęgniarskich wspierających osoby chore, starsze i niepełnosprawne,

d) dostarczanie osobom potrzebującym sprzętu niezbędnego w procesie rehabilitacji,

g)  prowadzenie indywidualnych zajęć w domach podopiecznych, mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do  samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,


 Dodatkowo:


–  prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej dla obłożnie  chorych,
– zaopatrywanie w środki higieny osobistej, wykorzystywane w pielęgnacji     osoby chorej,

– wykonywanie podstawowych badań w zakresie: pomiaru ciśnienia      tętniczego, poziomu cukru,

– współpraca z lekarzami rodzinnymi i innymi podmiotami z terenu
powiatu mrągowskiego   świadczącymi  usługi o podobnym    charakterze,

– udzielanie porad, a ponadto w/w usługi wykonywane będą nieodpłatnie.

Osoby potrzebujące pomocy proszone są o zgłaszanie się do Parafii św. Wojciecha w Mrągowie w następujące dni:

– wtorki i czwartki w godz.: 16.00 – 18.00,
– pozostałe godziny pracy:  w terenie u podopiecznych.


Telefony kontaktowe:
– 89 741 30 20,
– 89 741 21 66 (Parafia św. Wojciecha/ks. Proboszcz),
– 693 467 894 (Irena Rudzińska)     i     605 953 020 (Marianna Wilk).

(Pielęgniarki – wtorki, czwartki od 16.00 do 18.00)


Stacja Pomocy Brata Gerarda zwraca się z prośbą o zwrot niepotrzebnego już sprzętu medycznego wypożyczonego ze Stacji Socjalnej Johannitów.  Zachęca się również do bezpłatnego przekazywania prywatnego sprzętu, który mógłby być przydatny  osobom chorym i wymagającym rehabilitacji, a także do wspierania i popularyzowania w środowisku lokalnym  charytatywnej działalności Parafii św. Wojciecha.


ul. Królewiecka 32 A, 11-700 Mrągowo
e-mail: grzecznościowy – waderka2@wp.pl (pracownica stacji)
parafia – sw.wojciech.mragowo@poczta.onet.pl
tel. stacjonarny: 89 741 30 20 ( wtorki i czwartki w godz. 16.00-18.00)

tel. kom. 693 467 894, 605 953 020 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego