Historia powstania - Rzymskokatolicka Parafia św. Wojciecha w Mrągowie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia powstania

Wspólnoty parafialne > Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym


Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie –modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty – zaczynało być fascynującą przygodą, „motorem” napędzającym życie. Charyzmatycy są członkami grup modlitewnych. Spotkania odbywają się zwykle co tydzień. Chociaż ich program bywa różny, jest w nim miejsce na żywą, spontaniczną modlitwę wspólnotową (charakterystyczny element ruchu charyzmatycznego), rozmowy w małych grupach i katechezę. Zazwyczaj spotkania takie są otwarte, wszyscy goście są więc mile widziani.

Członkowie ruchu podkreślają, że powstała ona z inicjatywy Ducha Świętego i nie da się wskazać na człowieka –założyciela lub grupę założycieli. Początkiem istnienia Odnowy było doświadczenie Pięćdziesiątnicy Paschalnej –zesłanie Ducha Świętego, które powodowało powstanie następnych grup. Nie było także jednej grupy, skąd wzięły początek następne, ale więcej grup o tym samym doświadczeniu Pięćdziesiątnicy.

Początki ruchu charyzmatycznego sięgają 1901 roku, kiedy to zaobserwowano ożywienie religijne we wspólnotach protestanckich.

Za początek Odnowy Charyzmatycznej w Kościele katolickim uznaje się dni skupienia zorganizowane 17-19 lutego 1967 r. w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczyli w nich wykładowcy akademiccy i studenci, chcący pogłębić swoją więź z Bogiem. Intuicyjnie przeczuwali, że o duchowe dary należy prosić Ducha Świętego, który działa od początku stworzenia, mówi przez proroków i zgodnie z obietnicą Pana Jezusa został zesłany na Apostołów i Kościół, aby prowadzić do pełni prawdy. Ruch rozpoczęty w Pittsburghu rozprzestrzenił się zaskakująco szybko. Szacuje się, że więcej niż 70 mln katolików w ponad 100 krajach zostało dotkniętych przez Ducha Świętego.

W Polsce pierwsze grupy Odnowy powstały w Poznaniu w 1975 r. z inicjatywy ks. Mariana Piątkowskiego oraz dwa lata później w Warszawie z inicjatywy ks. Bronisława Dembowskiego. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych przeszczepił on na polski grunt doświadczenie tamtejszego Kościoła. Obecnie w naszym kraju jest to jeden z największych ruchów katolickich, liczący ok. 30 tys. stałych członków, tworzących około 750 grup modlitewnych i ok. 200 tys. sympatyków. Członkowie Odnowy w Duchu Świętym nie ograniczają się tylko do troski o własny wzrost duchowy, ale starają się też wychodzić na zewnątrz. Prowadzą wiele akcji ewangelizacyjnych, m.in. na ulicach miast i w zakładach karnych. Pomagają przygotowywać młodzież do bierzmowania. Z Odnowy wywodzi się wielu kleryków i katechetów. Odnowa dała początek innym wspólnotom religijnym, jak francuska Wspólnota Emmanuel czy polska Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej.

Odnowa w Duchu Świętym „Zwiastowanie” w Mrągowie    

Grupa Odnowy w Duch Świętym „Zwiastowanie” przy parafii św. Wojciecha, powstała z przekształcenia się Oazy w 1990 r.
Grupa Odnowy dla wielu z nas stała się miejscem obudzenia naszej wiary, miejscem formacji.
Aby nasza grupa była wspólnotą Kościoła podejmujemy:


  • modlitwę dziękczynną i wielbiącą na spotkaniach modlitewnych w czwartki (19.00 – 20.00)

  • słuchanie słowa Bożego według kalendarza liturgicznego w formie refleksji, medytacji,

  • posługę  przez modlitwę wstawienniczą (ostatnie środy miesiąca po mszy św. wieczornej);

  • modlitwy za Kościół: „Anioł Pański”, Różaniec, Apel Jasnogórski,

  • adorację Najświętszego Sakramentu w I czwartki miesiąca  (16.30 – 18.00)

  • aktywne uczestnictwo w  I czwartkowych mszach świętych,

  • świętowanie we wspólnocie w Dniu Zwiastowania i Zesłania Ducha  Świętego,

  • modlitwę w Święto Życia (nocna modlitwa 24/25 marca, nowenna),

  • posługiwanie w innych wspólnotach w czasie modlitwy o wylanie darów Ducha Świętego,

  • ogólnopolskie czuwanie w Częstochowie, udział w Kongresach Metropolitalnych, Diecezjalnych Świętach Jedności,
Wspólnota uczestniczy w rekolekcjach zamkniętych, szkole animatora, spotkaniach weekendowych
spotkaniach  odpowiedzialnych w Dobrym Mieście.

Koordynator Regionu: Ks. Marcin Wrzos, Agnieszka Fligga.
Opiekun Wspólnoty: Ks.
Paweł Rzosiński
Lider: Dorota Janicka

I CZWARTEK MIESIĄCA GODZ. 16. 30 – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
I CZWARTEK MIESIĄCA GODZ. 18.00 –  EUCHARYSTIA
POZOSTAŁE CZWARTKI GODZ. 19.00 – SPOTKANIE MODLITEWNE (również w wakacje)


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego